Digitalisering van print

Grafische industrie: Voorbereiden op verandering

Digitalisering breekt vooral met traditionele, starre waarde- en leveringsketens in de grafische industrie en werkt toe naar netwerken die onderling met elkaar verbonden zijn.
interconnected print machine

Digitalisering van de grafische industrie: voorbereiden op verandering

De grafische industrie staat aan de vooravond van een transformatie.

Want net als in iedere sector zorgt ook in de printindustrie slimme technologie voor een revolutie. Mensen en bedrijven communiceren anders met elkaar. Het aanbod van diensten en de verwachtingen die klanten hebben, veranderen eveneens.

Elke verandering brengt een risico met zich mee, maar het wereldwijde vooruitzicht is goed. Zo wordt in de printsector een groei in waarde verwacht van $ 767.4 miljard in 2014 naar $ 862.7 miljard in 2025 wereldwijd.

Toch wordt deze groei niet door een stijging in volume veroorzaakt, die daalt zelfs licht, maar door ingrijpende veranderingen in de manier waarop bedrijven opereren en wat ze hun klanten bieden.

Aanpassing in de print industrie in gang gezet

In de printsector is al een grote disruptie gaande vanwege de groeiende dynamiek in de markt.

Mensen gebruiken hun smartphone steeds vaker voor van alles en nog wat, van het bestellen van een taxi tot het betalen voor een tijdschrift. Ook in de interactie met printleveranciers zien we een verschuiving naar online.

Het productieproces ondergaat eveneens een verandering. Printapparatuur is met elkaar verbonden en opereert vrijwel autonoom. Het bestellen van vervangingsonderdelen en de analyse van data om het printproces te verbeteren, wordt door de apparaten zelf gedaan.

We zien daarnaast een verandering in vaardigheden van het personeel in de printindustrie. Zo wordt marketing steeds belangrijker. Het zou zelfs al snel zo kunnen zijn dat geprinte producten niet langer meer het belangrijkste onderdeel zijn van een printbedrijf.

Gelijk op met andere industrieën

Volgens een recent onderzoek van de federatie van Duitse industrieën bevinden Europese bedrijven zich aan het begin van een fundamenteel veranderingsproces. Een verandering die kan zorgen voor nieuwe groei, hogere productiviteit en meer welvaart voor velen, maar daarnaast ook mogelijk het verlies van het wereldmarktleiderschap.

De onderzoekers, Roland Berger Strategy Consultants, berekenden het volgende:
• Als Europa de voordelen van digitale transformatie niet benut, verliest het tot € 605 miljard in 2025 of meer dan 10% van zijn industriële basis.
• Als Europa wel de vruchten plukt van digitale transformatie, dan kan dat tegen 2025 € 1.25 biljoen opleveren.

Kortom, digitalisering het volgende kan betekenen:
• Slimme fabrieken stemmen hun productie af op de wensen van individuele klanten.
• Slimme bedrijven zetten parallelle leveringsketens op met andere bedrijven en passen hun aanbod aan opkomende trends aan.
• Slimme huizen regelen de logistiek en reageren binnen enkele seconden op de wensen of zelfs stemmingen van hun bewoners.

Voor printleveranciers betekent dit dat ze zich aanpassen aan klanten die printproducten willen bestellen met een muisklik of een tik op het scherm. Volgens voorspellingen van Zipcon Consulting is in 2022 ongeveer 40% van de printmarkt in West-Europa online in vergelijking met 28% in 2018.

Grotere efficiëntie

Er zijn verschillende factoren die verandering noodzakelijk maken: stijgende bedrijfskosten, groeiende druk om te investeren, marges die kleiner worden en toenemende druk vanuit de concurrentie.

Daarom is er voor bedrijven de noodzaak om sneller, wendbaarder, flexibeler en, heel belangrijk, aantrekkelijker te zijn voor klanten.

Gelukkig bestaat er technologie waarmee we dit allemaal mogelijk kunnen maken.

Starre waardeketens veranderen

Digitalisering breekt vooral met traditionele, starre waarde- en leveringsketens en werkt toe naar netwerken die onderling met elkaar verbonden zijn.

Het gevolg is nieuwe verkoopkanalen en nieuwe gebieden voor zakelijke activiteiten. De grafische industrie breidt zich uit en vernieuwt zich.

De relatie tussen printleverancier en klant verandert. Bedrijven kunnen flexibeler reageren op de individuele behoefte van de klant.

printing machine managed from a tablet

Nieuwe producten en productontwikkeling

De nieuwe digitale technologie geeft printleveranciers de mogelijkheid hun huidige, klassieke aanbod van geprinte producten uit te breiden.

Nu al ontwrichten online leveranciers de markt door maatwerk aan te bieden met geprinte producten, waaronder textiel, voor hotels, seminars of handelsbeurzen. Voorspeld wordt dat maatwerk tijdschriften en brochures steeds belangrijker worden komende jaren.

Ook al is massamaatwerk essentieel voor de ontwikkeling en groei van de grafische industrie, toch is het niet zozeer het eindproduct dat de echte verandering brengt. Het gaat om wat er achter de schermen gebeurt: in de businessmodellen en waardeketens van printleveranciers.

Bedrijven die nu hun kans grijpen en gebruik maken van de technologische vooruitgang, lopen voorop en profiteren nog jaren van de voordelen van digitalisering.

Wellicht ook interessant