Technische Brochures

De productie van papier

Van hout tot gestreken papier

De productie van papier

We staan er misschien niet altijd bij stil, maar papier is een essentieel onderdeel van ons bestaan. Papier is het document van het leven zelf, in al zijn verschijningsvormen en in al zijn verbluffende diversiteit. Papier is al meer dan 2000 jaar in gebruik als medium voor communicatie. De Chinezen staan te boek als de uitvinders van papier. De eerste papiersoorten werden gemaakt van de vezels van boombast, papyrus, stro en katoen. De rol van hout als grondstof is van verrassend recente oorsprong – pas in het midden van de negentiende eeuw werd hout de belangrijkste grondstof voor de massaproductie van papier.

De gedrukte pagina is direct en universeel, niet gebonden aan culturele beperkingen, een inhoudelijke boodschap die interesse wekt, maar ook een zintuiglijke ervaring, die ons doet wegdromen en verlangen. Een bron van kennis en een archief van informatie, maar ook een forum voor meningen en een medium voor uiteenlopende vormen van entertainment en kunst.

Papier is als productiemateriaal een duurzame bron, als medium een permanent document. Het is het universele communicatiemiddel voor de voortschrijdende kroniek van onze geschiedenis en ons dagelijks bestaan. Papier is het vastgelegde verleden, maar het is ook de spiegel van onze eigen tijd en de blauwdruk van de toekomst.

Papier raakt het bestaan van iedereen op deze planeet en Sappi is zich daar ten volle van bewust. Sappi is de mondiale marktleider op het gebied van gestreken grafische papieren, en daar zijn wij met recht trots op. Sappi heeft een lange geschiedenis in de ontwikkeling van nieuwe normen voor de papierindustrie, en die traditie zetten wij ook nu onverminderd voort.

Vraag uw gedrukte technische brochure

Wat zal ik in deze technische brochure vinden?

Deze brochure laat zien hoe dit kwaliteitspapier wordt gemaakt. We volgen het totale productieproces, van het hout dat de belangrijkste grondstof voor de papierindustrie is, via de productie van pulp in diverse soorten, tot de productie van basispapier op de papiermachine en het proces van coating dat het papier zijn uiteindelijke vlakke oppervlak en heldere tint geeft.

Aan het eind van deze brochure gaan we kort in op de eigenschappen die bepalend zijn voor de kwaliteit van het papier.

Bekijk hier de inhoud van de brochure en een voorbeeld van het eerste hoofdstuk.

De productie van papier technische brochure

Inhoud:

Deel 1: Houtproductie

Hout als grondstof

Deel 2: Pulpproductie

Het pulpproces – Mechanische pulp – Chemische pulp – Sulfaat-proces – Sulfiet-proces – Tussenvormen – Het bleekproces

Deel 3: Papierproductie

Grondstoffen – De papiermachine – Behandeling van het papieroppervlak

Deel 4: Coating

Waarom wordt papier gestreken? – De coatingmachine – Bereiding van de coating

Deel 5: Afwerking

De kalander – De omroller – De bobineuse – De vellensnijmachine – De schoonsnijmachine

Deel 6: Verpakking en opsla
Deel 7: Papiereigenschappen

Gramgewicht – Witheid – Glans – Ruwheid – Opaciteit – Relatieve vochtigheid – pH-waarde – Specifiek volume

Deel 8: Milieu

Input / grondstoffen – Proces – Output / product – Milieubeheersysteem

Als je geniet van deze inhoud, vraag uw gratis gedrukte technische brochure hier

Deel 1: Houtproductie

Hout als grondstof

In principe zijn er zo’n 60.000 houtvormende planten, maar daarvan is slechts een klein gedeelte geschikt als grondstof voor papier. In de papierproductie worden alleen naaldboomsoorten en loofbomen gebruikt. Het hout van naaldbomen heeft langere vezels dan dat van loofsoorten, en levert dan ook sterker papier op.

De naaldboomsoorten die het meest worden gebruikt in de industriële productie van papier zijn de den, de spar en de pijnboom. De meest gebruikte loofboomsoorten zijn beuk, berk, populier en eucalyptus.

De stam van een boom is geen homogeen geheel. De cellen waaruit de stam is opgebouwd, zijn van verschillende typen. Leeftijd speelt een rol, maar ook positie in de stam en het seizoen waarin een cel is ontstaan, zijn bepalende factoren.

Onder de schors, de buitenkant van de stam, bevinden zich het bastweefsel en het cambium (teeltweefsel). Door middel van celdeling groeit dit teeltweefsel van binnen naar buiten. Daarbij treedt in de wintermaanden een stagnatie op, wat resulteert in de bekende jaarringen. De stam, met de verschillende typen cellen die zorgen voor het transport van sappen en voedingsstoffen, vormt de grondstof voor de productie van papierpulp. De schors is het onbruikbare gedeelte.

Daarom moet het hout, voordat het geschikt is voor de productie van papierpulp, eerst worden ontdaan van de schors. De ontschorste stammen worden vervolgens vermalen tot vezels voor mechanisch ontsloten pulp
of verwerkt tot houtsnippers (”chips”) voor chemisch ontsloten pulp.

Voor de productie van pulp worden volledige stammen gebruikt, of – in de meeste gevallen – houtafval afkomstig van zagerijen in de vorm van planken of houtsnippers.

spruce trunks and chips for paper making

Vraag hieronder uw exemplaar aan voor volledige toegang tot de technische brochure

Wellicht ook interessant